EN Flag
  • Na rynku od 1995r.
  • Pracujemy Pon-Pt 8:00-17:00
  • zamówienia wysyłamy w 24h w dni robocze

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1.     Administrator Danych Osobowych -  administratorem Twoich danych osobowych jest:

TLEN SPAW s.c. Barbara Jakubek – Pacholczyk, Sławomir Pacholczyk

z siedzibą w Kaliszu (kod pocztowy 62-800), przy ulicy Stawiszyńskiej 177,

NIP 618-20465-82, REGON 300468060

2. Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Danych Osobowych.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Możemy również przetwarzać Twoje dane realizując obowiązki nałożone na nas przez przepisy innych ustaw (podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych Twoje dane będziemy przetwarzać do informowania Cię o naszych nowościach (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: KALISZ (kod pocztowy 62-800), ulica Stawiszyńska 177 lub na adres poczty elektronicznej biuro@tlenspaw.pl

 

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

7. Odbiorcy danych

Informujemy, iż doTwoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną  firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

Oprogramowanie KQS.store
Projekt i realizacja internet SEA oraz xeo-Design